ข้อควรรู้ในการใช้สารผลิตลำไยนอกฤดู

เทคนิคผลิตลำไยนอกฤดู

ผลิตลำไยนอกฤดู
สำหรับเกษตรกร ผู้ที่จะผลิตลำไยให้ติดดดอกออกผลนอกฤดูกาลนั้น ต้องรู้หลักสำคัญใน 5 ข้อนี้ก่อนครับ

หลักสำคัญในการใช้สารผลิตลำไยนอกฤดู 


1.ต้นลำไยต้องมีความสมบูรณ์
เกษตรกรผู้ที่จะทำการผลิตลำไยนอกฤดูต้องบำรุงต้นลำไยให้มีความสมบูรณ์หลังจากเก็บผลผลิต ต้องทำการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นลำไย ก่อนการใช้สารโปแทสเซียมคลอเรต โดยใช้ต้นลำไยมีการแตกช่อใบไม่น้อยกว่า 2 – 3 ครั้ง การผลิตลำไยนอกฤดูต้องคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ให้สารเคมีจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย

2.ต้องมีแหล่งน้ำให้ต้นลำไย
มีน้ำสำหรับให้ต้นลำไยในช่วงหลังจากมีการให้สารโปแสเซียมคลอเรต โดยเฉพาะในช่วงดอกเริ่มบานและติดผล ถ้าขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงและผลร่วงทำให้การติดผลน้อย ถ้าในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงต้องมีการให้น้ำ และถ้ามีการใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องให้น้ำตาม

3.ต้นลำไยจะต้องอยู่ในสภาพใบแก่
อายุของใบลำไยต้องอยู่ในระยะใบแก่จัด คือ หลังจากแตกใบอ่อนประมาณ 45-60 วัน จะเป็นระยะที่ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นระยะใบอ่อนจะทำให้ออกดอกน้อย หรือถ้าพ่นทางใบจะทำให้ใบอ่อนไหม้และร่วง

4.ก่อนการใช้สารจะต้องงดให้ปุ๋ยต้นลำไย
ก่อนการใช้สารโปแทสเซียมคลอเรต ไม่ว่าจะเป็นพ่นทางใบหรือให้ทางดิน จะต้องงดการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี ในช่วงก่อนการใช้สารผลิตลำไยนอกฤดู ควรใส่ในช่วงที่ลำต้นลำไยมีการแทงช่อดอกแล้ว

5.สารที่ใช้ในการผลิตลำไยนอกฤดูจะต้องมีความบริสุทธิ์สูง
จะต้องตรวจสอบสาร เพราะถ้าเป็นสารผสมจะใช้ในอัตราที่แนะนำไม่ได้ หรือถ้าเป็นการพ่นทางใบจะทำให้เตรียมสารลำบาก เพราะจะทำให้ไม่ทราบว่าใช้สารอะไรผสม หรือผสมในอัตราเท่าไหร่ และจะส่งผลให้หัวพ่นอุดตันด้วย