การป้องกัน ผีเสื้อมวนหวาน

การป้องกัน ผีเสื้อมวนหวานทำลายผลลำไย

ศัตรูลำไย
ลักษณะและการทำลายผลลำไย ผีเสื้อมวนหวาน เป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดปีกกว้าง 3 -5 เซนติเมตรปีก-คู่หน้าสีน้ำตาล คู่หลังสีเหลืองทอง มีลายรูปไตรหรือซีสีดำ ตาสีแดง สะท้อนแสงไฟ ผีเสื้อเจาะและดูดกินน้ำหวานจากผลลำไย มีน้ำไหลเยิ้มออกจากรูที่ถูกเจาะ เนื่องจากเชื้อโรคเข้าทำลาย ช่วงระยะเวลาที่ระบาดจะอยู่ในช่วงผลของลำไยแก่ ใกล้เก็บเกี่ยว หรือประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

 การป้องกันกำจัด ผีเสื้อมวนหวาน

ศัตรูลำไย
1. ห่อช่อผลลำไยด้วยกระดาษเพื่อป้องกันการเข้าทำลาย
2. กำจัดวัชพืชรอบต้นลำไย ซึ่งเป็นพืชอาหารของหนอน เช่น ย่านาง ต้นข้าวสาร และบอระเพ็ด
3. ใช้ไฟส่องจับผีเสื้อทำลาย โดยใช้สวิงโฉบ (ช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น.)
4. ช่วงผลลำไยแก่ใกล้เก็บเกี่ยวใช้เหยื่อพิษ โดยใช้สับปะรดสุกตัดเป็นชิ้นจุ่มในสารป้องกันศัตรูพืชนาน 1 นาที ไปแขวนในสวน (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)