ข้อแนะนำการใช้สารผลิตลำไยนอกฤดู


การใช้สารผลิตลำไยนอกฤดูโดยการหว่านทางดิน และการพ่นทางใบ
ข้อแนะนำสำหรับเกษตรผู้ที่จะผลิตลำไยนอกฤดูกาล

ผลิตลำไยนอกฤดู
การใช้สารทางดินและการพ่นทางใบสามารถใช้ได้กับลำไยทุกพันธุ์  อัตราที่แนะนำ อยู่ที่ประมาณ 5-10 กรัม / ตารางเมตรของทรงพุ่ม สำหรับการคำนวณวัดทรงพุ่ม 2 ด้านทำได้ง่ายๆ เช่น ทรงพุ่มด้านหนึ่งได้ 4 เมตร และอีกด้านได้ 4 เมตร ดังนั้น ความกว้างของทรงพุ่มต้นลำไยเท่ากับ 4 X 4 คือ 16 เมตร
เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ต้องใช้สาร 5-10 กรัม/ตารางเมตร คือ 5X16 = 100 กรัม (1 ขีด) และ 10x16 = 160 กรัม (1.6) ขีด

การหว่านสารภายในทรงพุ่มแล้วให้น้ำตาม 
โดยเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อาจทำเป็นร่องรอบทรงพุ่ม แล้วให้สารในร่อง แล้วให้น้ำตาม หรืออาจทำเป็นร่องรอบทรงพุ่มก็ได้ ต้องมีการใส่ถุงมือและรองเท้าบู้ทในการราดสาร

การใช้สารผลิตลำไยนอกฤดูโดยการพ่นทางใบ 
คามเข้มข้นของสารที่ใช้ คือ 1-2 กรัม/น้ำ 1 ลิตร  หรือ 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ต้องเป็นสารที่ไม่มีการผสมสารอื่น และไม่ต้องมีการผสมสารใดในการพ่นไม่ควรใช้สารในปริมาณที่สูงกว่านี้ หากใช้ในปริมาณสูงอาจทำให้ลำไยใบไหม้และร่วงได้ จากการทดลองพ่นเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้ลำไยออกดอกได้ แต่ถ้าจะให้มีการออกดอกเพิ่มมากขึ้นก็ควรพ่น 2 ครั้ง 

ข้อควรรู้ในการพ่นสารผลิตลำไยนอกฤดู
1.ควรพ่นในตอนเช้า หรือในช่วงอากาศไม่ร้อน เพราะหากพ่นในช่วงอากาศร้อนอาจทำให้เกิดอาการใบไหม้ และถ้ามีฝนตก 1-2 วัน หลังจากพ่นแล้วควรพ่นสารใหม่อีกครั้ง
2.ควรพ่นในช่วงที่ต้นลำไยมีใบแก่เท่านั้น เพราะหากพ่นในใบอ่อน ลำไยอาจออกดอกไม่ดี คือช่อที่แตกออกมาจะมีการพัฒนาใบก่อนแล้วแตกดอกตาม อาจทำให้ช่อดอกสั้น และการพ่นควรพ่นให้โดนส่วนของปลายยอดลำไยให้มากที่สุด เพราะจะเป็นจุดที่มีการออกดอก
3.ก่อนพ่นสารเคมีควรสมชุดป้องกันให้มิดชิด และหลังพ่นควรทำความสะอาดร่างกายและชุดที่สวมใส่ให้เรียบร้อย