การป้องกัน หนอนเจาะขั้วผลลำไย

หนอนเจาะขั้วผลลำไย

หนอนเจาะขั้วผลลำไย
จะมีไข่สีเหลืองครีม และมีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้แว่นขยาย ตัวหนอนชนิดนี้จะเจาะทำลาย ยอดอ่อน ดอก และผลของลำไยโดยตรง  พบการทำลายรุนแรงเมื่อเปลี่ยนสีจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทำให้ผลร่วง  หนอนโตเต็มที่ขนาดตัวยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร สีครีมปนเขียว คล้ายดักแด้ในรังดักแด้ที่ใบแก่ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดเล็ก เมื่อหุบปีกลตัวยาว 6 - 8 มิลลิเมตร หนวดยาวกว่าลำตัว ปีกสีน้ำตาล มีลวดลายซิกแซกขาวสลับทองและดำ เคลื่อนไหวรวดเร็วชอบหลบใต้ใบที่หนาทึบ ช่วงระยะเวลาระบาด จะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม

การป้องกันกำจัด หนอนเจาะขั้วผลลำไย
1. เก็บผลลำไยที่ร่วง นำไปทำลายนอกแปลงปลูกให้หมด
2. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ควรตัดแต่งกิ่ง แล้วนำไปเผาเพื่อทำลายดักแด้

อ้างอิงจาก:กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
http://agritech.doae.go.th/agri-media