ต้นลำไยเป็นโรคพุ่มไม้กวาด (โรคกะหรี่)

วิธีแก้ไข ต้นลำไยเป็นโรคพุ่มไม้กวาด (โรคกะหรี่)

โรคพุ่มไม้กวาด
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา เชื้อไฟโตพลาสมา หรือ มายโคพลาสมา
ลักษณะของต้นลำไยที่ติดเชื้อ ส่วนที่เป็นตาเกิดอาการแตกยอดฝอยเป็นมัดไม้กวาด หากเป็นรุนแรงทำให้ต้นลำไยทรุดโทรม ช่วงเวลาระบาด จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยมวนไรลำไยเป็นพาหะนำโรค

การป้องกันกำจัด
1. ขยายพันธุ์ปลูกจากต้นแม่พันธุ์ลำไยที่ปลอดโรค
2. ตัดกิ่งลำไยที่เป็นโรคออก แล้วเผาทำลายในทันที
3. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)
4. พ่นสารป้องกันกำจัดไร ซึ่งเป็นพาหะของโรค (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)