3 วิธีง่ายๆ ตัดแต่งกิ่งลำไยเพิ่มผลผลิต

3 เทคนิคตัดแต่งกิ่งลำไย ช่วยเพิ่่มผลผลิต

ตัดแต่งกิ่งลำไย
ในฐานะที่เป็นเกษตรกรด้วยกัน ค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการเกษตรพบเจอสิ่งดีๆ ก็ต้องมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังอย่างเคยครับ ในบทความนี้ขอแนะนำการตัดแต่งกิ่งลำไยอย่างถูกวิธี ไห้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พอเป็นวิทยาทานหรือแนวทางดังนี้ครับ 
1.ตัดแต่งกิ่งลำไยทรงสี่เหลี่ยม
เหมาะสำหรับตัดแต่งกิ่งลำไยที่มีอายุน้อย และมีระยะปลูกชิดกัน ตัดแต่งกิ่งโดยกำหนดไห้ต้นลำไยสูงประมาณ 2-3 เมตร โดยปักไม้ความยาวเท่ากับความสูงที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ข้างต้นลำไย แล้วตัดส่วนบนให้เสมอ จากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งข้างทรงพุ่มของลำไย หากมีทรงพุ่มใกล้จะชนกันก็ตัดให้ห่างกันเล็กน้อย (ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร)
2.ตัดแต่งกิ่งลำไยทรงเปิดกลางพุ่ม
เป็นทรงที่เกษตรกรชาวสวนลำไยนิยมทำกันทั่วไป โดยตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางพุ่มลำไยออกประมาณ 2-3 กิ่ง เพื่อให้แสงแดดส่องเข้าถึงและลดความสูงของต้น จากนั้นก็ตัดกิ่งทางด้านในทรงพุ่ม ที่ไม่ได้รับแสง แล้วตัดกิ่งขนาดใหญ่ข้างทรงพุ่ม เลือกตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่แมลงกัดกิน กิ่งที่ซ้อนทับกัน กิ่งที่ไขว้กัน และกิ่งที่ชี้ลงออก แต่มีข้อเสียก็คือ การตัดทรงเปิดกลางพุ่มนี้จะชะลอความสูงของลำต้นลำไยได้ไม่นาน ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มทุนในการหาไม้ค้ำยันมากขึ้น
3. ตัดแต่งกิ่งลำไยทรงฝาชีหงาย
เป็นการตัดแต่งกิ่งที่นิยมของเกษตรกรในปัจจุบันมาก เพราะจะทำให้ลดต้นทุนในการค้ำยัน แถมยังสะดวกในการดูแลป้องกันโรคและแมลงอีกด้วย วิธีการก็คือ ให้ตัดแต่งกิ่งตรงกลางออกให้หมดเหลือไว้เฉพาะกิ่งที่โต และสมบูรณ์ในแนวระนาบ หรือแนวนอน (กิ่งกระโดงจึงจะผลิดอกออกผลได้ภายใน 4-6 เดือน)  การตัดแต่งกิ่งลำไยแบบฝาชีหงายควรทำในต้นฤดูฝน มิฉะนั้นจะทำให้กิ่งลำไยแตก การผลิดอกออกผลในปีแรกอาจจะให้ผลผลิตน้อยอยู่บ้าง แต่ปีต่อไปผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แถมลำไยจะมีผลดก สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด