เทคนิคควบคุมทรงพุ่ม เพิ่มผลผลิตลำไย

เทคนิคควบคุมทรงพุ่มลำไย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิตลำไย
ภาวะต้นทุนที่สูง เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยจำนวนมากประสบกับภาวะขาดทุน  และในบทความนี้ขอบอกกล่าวเชิงเตือนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สูงก็คือ ต้นลำไยมีทรงพุ่มสูง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น  ยากต่อการพ่นสารป้องกันโรคแมลงเป็นต้น  
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยผศ.พาวิน  มะโนชัย จากภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ วรินทร์  สุทนต์  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ทำการศึกษา ทดลองพบว่าหากเราควบคุมตัดแต่งกิ่งต้นลำไยให้มีขนาดทรงพุ่มที่พอเหมาะ จะส่งผลให้ลำไยมีคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะรูปทรงต้นขนาดเตี้ย เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาได้อย่างสะดวกสบาย  ซึ่งปัจจุบันผลงานวิจัยและผลการทดลองดังกล่าว ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรที่ทดลองนำไปใช้ และพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถทำให้ผลผลิตลำไยมีคุณภาพสูงขึ้นและลดต้นทุนได้จริง..แล้วคุณผู้อ่านล่ะครับ..อยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแบบง่ายๆ ลองทำตามก็ไม่เสียหายนะครับ