หนอนเจาะกิ่งลำไย

หนอนเจาะกิ่งและลำต้นของลำไย

หนอนเจาะกิ่งและลำต้นของลำไยชนิดนี้ เกิดจากผีเสื้อที่วางไข่ตามเปลือกของกิ่งลำไย แล้วฟักไข่ออกมาเป็นตัวหนอน ตัวเต็มวัยของผีเสื้อเมื่อกางปีกจะยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปีกคู่แรกและคู่หลังจะมีสีขาว แต่ปีกคู่แรกทั้งปีกจะมีจุดดำ ส่วนปีกคู่หลังจะมีจุดดำรอบขอบปีก  ผีเสื้อจะวางไข่มีสีเหลืองแดง และจะฟักเป็นตัวหนอนใน 9 - 10 วัน ตัวหนอนจะมีสีน้ำตาลอ่อนมีจุดดำทั้งตัว เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู มีความยาวประมาณ 2 - 8 เซนติเมตร

หนอนเจาะกิ่งลำไย
ลักษณะการทำลาย
ดักแด้จะเข้าอยู่ในรอยเจาะ และเจาะกินกิ่งหรือลำต้นของลำไยไปเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้กิ่งหรือลำต้นแห้งตายในที่สุด

วิธีป้องกันกำจัด
ตัดกิ่งลำไย ในส่วนที่สังเกตพบว่าถูกทำลาย หรือมีตัวหนอนอยู่ ทิ้งหรือทำลายเสีย หรืออาจใช้ยาดีดีเวพ (Dedevap) ในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 5 ส่วน ฉีดเข้าไปตามรูที่มีหนอนเจาะเข้าไป แล้วใช้ดินเหนียวอุดไว้


** ทางเลือกที่ปลอดภัย แนะนำให้ใช้สารไล่แมลงที่หมักจากสมุนไพรในธรรมชาติ **