เทคนิคเพิ่มผลผลิตลำไย

ความต้องการน้ำและธาตุอาหารของ “ลำไย”

จากที่ห่างหายไปไม่นานเท่าไหร่ พอย่างเข้าหน้าฝน ผมก็มัวยุ่งอยู่กับการทำเกษตรหลายอย่างครับ แต่ก็มีโอกาสได้หวนกลับมาพบกันในโลกไซเบอร์อีกครั้ง สำหรับในวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆในการเพิ่มผลผลิตลำไยมาฝากกัน ซึ่งเป็นการดูแลต้นลำไยตามช่วงเลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำ ให้ปุ๋ยลำไยอย่างถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การให้น้ำลำไย : การให้น้ำแก่ต้นลำไย ระยะที่เราปลูกใหม่ๆ คือในช่วง 1- 2 ปีแรก ควรจะให้น้ำประมาณ 20-60 ลิตรต่อระยะ 4-5 วัน แต่สำหรับการให้น้ำแก่ต้นลำไยที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปแล้วนั้น ให้เราพิจารณาจากความชื้นของดินเป็นหลักครับ สำหรับการทดสอบความชื้นของดินที่ผมใช้อยู่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆ เฉพาะหน้าแล้งหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน เพียงแค่ใช้จอบขุดเบาๆบริเวณแปลงปลูกห่างโคนต้นลำไยประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณสองถึงสามข้อมือ หากเห็นว่าดินเริ่มแห้งก็จะให้น้ำประมาณสองสัปดาห์ต่อครั้ง โดยหาวัสดุมาคลุมโคนต้นลำไยเอาไว้ เช่น เศษฟางแห้ง หรือเศษกิ่งและใบลำไยที่เราตัดแต่ง จะช่วยเก็บความชื้นเอาไว้ได้ดี แถมยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นลำไยของเราอีกต่างหาก


การให้ปุ๋ยลำไย : ต้นลำไยที่เราปลูกจะมีการตอบสนองต่อปุ๋ยที่ให้แตกต่างกันครับ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสภาพดินของพื้นที่ปลูกลำไยที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเราจะต้องมีการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ควรให้กับลำไยในปีต่อไปตามความเหมาะสมด้วย แต่การให้ปุ๋ยลำไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจนถึงระยะก่อนออกดอกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก และธาตุอาหารที่ลำไยต้องการมากในช่วงนี้คือธาตุอาหารหลักที่เรารู้จักกันดี อย่างเช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือสูตร 15-15-15 แต่ก็ควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรอบโคนต้นลำไยด้วยนะครับ เพื่อเป็นการปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดที่เกิดจากการตกค้างของปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไป ส่วนการให้ปุ๋ยลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว ให้เราดูจากปริมาณผลผลิตต่อต้นเป็นหลัก เช่น ถ้าต้นลำไยติดผลดกให้ผลผลิตมาก เราควรใส่ปุ๋ยปริมาณมากตามไปด้วย แต่ถ้าลำไยติดผลน้อย เราก็ควรลดปริมาณการให้ปุ๋ยลงด้วย เหตุผลก็เพราะว่าเราจะคำนวณจากปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับ "ผลผลิตลำไย" ในแต่ละรอบฤดูกาลนั่นเองครับ