ลักษณะทั่วไปของลำไย

ลักษณะทั่วไปของลำไย
ลำไย 
เป็นไม้ผลที่นับได้ว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งครับ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาทเลยทีเดียว
ลำไย
ลักษณะดินที่เหมาะในการปลูกลำไย

โดยส่วนมากแล้วลำไยจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือมีแร่ธาตุมีสารอาหารสูง หรือดินร่วนปนทราย การระบายน้ำค่อนข้างดี ความลึกของหน้าดินที่เหมาะสมในการปลูกลำไย ควรมากกว่า 50 เซนติเมตร ระดับน้ำใต้ดินต้องมากกว่า 0.75 เมตร ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การเจริญเติบโตของต้นลำไย ต้องการอุณหภูมิช่วง 20-35 องศาเซลเซียส แต่ในระยะออกดอกของลำไย อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรตลอดปี และมีการกระจายตัวของฝน

สำหรับลำไยพันธุ์ส่งเสริม จะมีอยู่ 4 สายพันธุ์ด้วยกันคือ

1.ลำไยพันธุ์ดอ
2.ลำไยพันธุ์สีชมพู
3.ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว
4.ลำไยพันธุ์แห้ว