ลำไยพันธุ์สีชมพู

ลำไยพันธุ์สีชมพู จะออกดอกและติดผลยากกว่าลำไยพันธุ์ดอ

ลำไยพันธุ์สีชมพู
ลำไยพันธุ์สีชมพู
จะออกดอกและติดผลยากกว่าลำไยพันธุ์ดอ แต่ผลผลิตของลำไยพันธุ์สีชมพู จะไม่สม่ำเสมอ คือเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปีปลูก และจะออกดอกปลายเดือนมกราคม เริ่มเก็บผลผลิตปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ลักษณะผล ค่อนข้างกลม กว้าง 2.9 เซนติเมตร หนา 2.7 เซนติเมตร ยาว 2.7 เซนติเมตร สีน้ำตาลอ่อน เนื้อกรอบ สีชมพูเล็กน้อย สีเนื้อเข้มขึ้นเมื่อผลแก่จัด รสหวานจัด กลิ่นหอม ขนาดผลโดยเฉลี่ยของลำไยพันธุ์สีชมพู ใกล้เคียงกับลำไยพันธุ์ดอ โดยส่วนใหญ่แล้ว โดยส่วนใหญ่แล้ว เรามักนิยมบริโภคสด