ลำไยพันธุ์ดอ

ลำไยพันธุ์ดอ
ลำไยพันธุ์ดอ มีแหล่งปลูกที่ภาคเหนือตอนบน

ลำไยพันธุ์ดอ


ลำไยพันธุ์ดอ: มีแหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ออกดอกและติดผลง่ายกว่าพันธุ์อื่น แถมยังให้ผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอ ลำไยพันธุ์ดอจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปีหลังปลูก และจะออกดอกกลางเดือนมกราคม สามารถเก็บผลผลิตได้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ลำไยพันธุ์ดอ จะมีลักษณะผลค่อนข้างกลม คือ กว้าง 2.8 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร สีน้ำตาลอ่อน บ่าผลยกข้างเดียว รสหวาน ผลลำไย โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 85-94 ผลต่อกิโลกรัม โดยมากมักนิยมบริโภคสด และนำมาแปรรูป