ลำไยแห้งกวน + ลำไยในน้ำเชื่อม + ลำไยแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ลำไยแห้งกวน (ทำจากลำไยแห้ง)

การทำลำไยแห้งกวน
วัตถุดิบ
- เนื้อลำไยแห้ง 200 กรัม
- น้ำตาลทราย 400 กรัม
- แบะแซ 50 กรัม

ขั้นตอนการทำ ลำไยกวน
1. ต้มเนื้อลำไยแห้งในน้ำเดือด ให้เนื้อลำไยแห้งพอประมาณ
2. หั่นเนื้อลำไยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเกือบแห้ง เติมน้ำตาลทราย และแบะแซ คนให้ละลายเข้ากัน และกวนจนข้นได้ที่เป็นอันเสร็จ พร้อมรับประทาน หรือบรรจุในภาชนะสะอาดปิดให้สนิท หรือจะห่อด้วยกระดาษแก้วใส ก็แล้วแต่สะดวกครับ
รวมสูตรแปรรูบลำไย

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ลำไยในน้ำเชื่อม

การทำลำไยในน้ำเชื่อม
วัตถุดิบ
- เนื้อลำไยสด
- น้ำตาลทราย 400 กรัม
- กรดซิตริก (กรดมะนาว)
- แคลเซียมคลอไรด์
- น้ำเปล่า
ขั้นตอนการทำ ลำไยในน้ำเชื่อม
1. ปอกเปลือกลำไย แกะเมล็ดออก เอาเฉพาะเนื้อลำไยสด
2. เตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้อยละ 35 (น้ำตาลทราย 350 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร)
3. เติมแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 0.2 และ กรดซิตริกร้อยละ 0.2 คนให้ละลายเข้ากันดี
4. บรรจุเนื้อลำไยลงในขวดโหลหรือภาชนะที่ทนความร้อน แล้วเติมน้ำเชื่อมร้อนลงไป นำไปนึ่งไล่อากาศ จากนั้นปิดฝาภาชนะให้แน่นนำไปต้มฆ่าเชื้อในน้ำเดือด เป็นอันเสร็จ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ลำไยแช่แข็ง

การทำลำไยแช่แข็ง
วัตถุดิบ
- เนื้อลำไยสด
- น้ำตาลทรายขาว
- กรดแอสคอบิกา
- แคลเซียมคลอไรด์
ขั้นตอนการทำ ลำไยแช่แข็ง
1. ปอกเปลือกลำไย แกะเมล็ดออก เอาเฉพาะเนื้อลำไยสด
2. ละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1 กรัม และกรดแอสคอบิก 0.5 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร
3. แช่เนื้อลำไยในสารละลายที่เตรียมไว้ นาน 15 นาที แล้วนำขึ้นจุ่มในน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้อยละ 35 (น้ำตาลทราย 350 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร)

4.เกลี่ยเนื้อลำไยลงบนตะแกรง ผึ่งให้แห้ง เสร็จแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกอย่างหนาปิดถุงให้สนิท นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียสทันที และเมื่อลำไยแข็งดีแล้ว ให้นำไปเก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นอันเสร็จขั้นตอน