เพาะเห็ดตับเต่าใต้ต้นลำไย

เทคนิคเพาะเห็ดตับเต่า ให้เกิดในสวนลำไย
เพาะเห็ดตับเต่าในสวนลำไย
ก้อนเชื้อเห็ดตับเต่า
ไหน ๆ ก็เสียสละพื้นที่ทำสวนลำไยไปแล้ว เรามาเพิ่มมูลค่าให้สวนลำไย ด้วยการเพาะเห็ดตับเต่าขายกันดีกว่าครับ เห็ดตับเต่า หรือทางภาคเหนือเรียกว่าเห็ดห้า ภาคอีสานเรียกว่าเห็ดผึ้ง สามารถเพาะให้เกิดในสวนลำไยได้ ด้วยการใส่เชื้อเห็ดลงไปที่โคนต้นลำไย อาจจะใส่ตั้งแต่ต้นลำไยยังเล็ก หรือใส่กับต้นลำไยที่โตแล้วก็ได้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เห็ดตับเต่าเป็นเห็ดดำรงชีพแบบเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่า(ectomycorrhiza) คือจะอาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชอาศัย ในที่นี้ขอพูดถึงต้นลำไยครับ เชื้อราเอกโตไมคอร์ไรซ่า จัดเป็นราชั้นสูงซึ่งสามารถสร้างดอกเห็ดได้ดี โดยจะสร้างดอกเห็ดเหนือพื้นดินใต้ร่มไม้บริเวณรากของต้นไม้ ก่อนถึงผิวดินเล็กน้อย เห็ดที่เกิดเองในธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่แล้ว เกิดได้โดย 3 ปัจจัยหลัก คือ

1. โดยสปอร์ของเห็ดที่บานถูกฝนชะล้างไปสูต้นไม้อาศัย
2. โดยเส้นใยเห็ดราที่แตกแขนงไปในดิน แต่วิธีนี้ต้องมีพืชอาศัยชนิดเดียวกัน เกิดชิดติดกัน และอยู่ข้าง ๆ กันด้วย
3. โดยสัตว์ หรือแมลงที่มากินดอกเห็ดเน่า แล้วนำสปอร์ของเห็ดติดไปแพร่ระบาดไปอยู่กับต้นไม้อาศัยในที่ห่างไกล
ใส่เชื้อเห็ดขณะยังเป็นต้นกล้า
เพาะเห็ดตับเต่าในสวนลำไย
ส่วนการเพาะเห็ดตับเต่าให้เกิดในสวนลำไย ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ก่อนอื่นให้เราจัดเตรียมเชื้อเห็ดก่อน คือต้องรอช่วงหน้าฝนครับ จะหาเก็บดอกเห็ดแก่ตามธรรมชาติ หรือจะสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดที่เขาทำใส่ขวดไว้แล้วก็ได้ (ผมสั่งซื้อจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย) เมื่อเราได้เชื้อเห็ดมาแล้ว ก็ทำตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ

1. นำเห็ดบานที่กำลังเน่า หรือก้อนเชื้อเห็ดที่ซื้อมาใส่ภาชนะเติมน้ำ แล้วขยี้ให้ละลายในน้ำให้เข้ากันดี หรือจะนำไปปั่นก็ได้

2. ใช้จอบขุดรอบโคนต้นลำไยห่างประมาณ 1 เมตร (ในกรณีลำไยโตแล้ว) ลึกลงประมาณครึ่งฝ่ามือ เพื่อหารากฝอย เสร็จแล้วนำน้ำ ( ที่มีสปอร์ของเห็ด) ที่เตรียมไว้ ไปรดบริเวณโคนต้นลำไยหรือบริเวณที่ขุดไว้ แล้วเอาดินกลบตามเดิม และในช่วง 1 – 3 วันแรกหากไม่มีฝนตก ให้รดน้ำเช้า – เย็น หลังจากนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำลำไยอีกเลย เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ
เพียงเท่านี้ชาวสวนลำไย ก็รอเก็บผลผลิตทั้งลำไยทั้งเห็ดตับเต่าขายกันได้เลยครับ
** ในกรณีที่มีต้นกล้าลำไย ก็สามารถนำเชื้อเห็ดมาใส่ได้เลย การใส่เชื้อเห็ดตั้งแต่เป็นต้นกล้า จะทำให้ลำไยโตไว ทนต่อโรค และทนแล้งได้เป็นอย่างดี **