การให้น้ำต้นลำไยอย่างถูกวิธี

การให้น้ำต้นลำไย มี 4 วิธี ด้วยกันคือ

ทำระบบน้ำหยดในสวนลำไย
การให้น้ำต้นลำไย
1. แบบใช้สายยางรด ลงทุนต่ำ แต่ต้องมีแหล่งน้ำและแรงงานเพียงพอ
2. แบบหัวเหวี่ยง เป็นการให้น้ำในกรณีมีแหล่งน้ำจำกัด แต่จะมีต้นทุนสูงกว่าแบบใช้สายยาง
3. แบบหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพื้นที่มีแหล่งน้ำจำกัดใช้แรงงานน้อย แต่ต้องมีการดูแลรักษาสูง
4. แบบน้ำหยด เหมาะสำหรับที่มีแหล่งน้ำจำกัดมาก แต่ต้นทุนก็จะสูงมากเช่นกัน