การตัดแต่งกิ่งลำไยและควบคุมทรงพุ่ม

การตัดแต่งกิ่งลำไย และควบคุมทรงพุ่ม อย่างถูกวิธี

ตัดแต่งกิ่งลำไยให้โปร่งแสง
เทคนิคตัดแต่งกิ่งลำไย

1. ต้นลำไยอายุ 1-3 ปี ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งต้นลำไย ให้มีลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงกลม
2. ต้นลำไยอายุ 4-5 ปี ที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ ตัดกิ่งกลางทรงพุ่มที่อยู่ในแนวตั้ง เหลือตอกิ่ง เพื่อเปิดกลางทรงพุ่ม ให้ต้นลำไยได้รับแสงสว่างมากขึ้น
3. ต้นลำไยอายุ 5 -10 ปี ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มชนกัน การตัดแต่งก็เช่นเดียวกับลำไยอายุ 4 -5 ปี คือตัดปลายกิ่งทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้มีความสูง เหลือเพียง 3 เมตร เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป