ลำไยพันธุ์แห้ว

ลำไยพันธุ์แห้ว จะออกดอกติดผลยากกว่าลำไยพันธุ์ดอ

ผลลำไยสายพันธุ์แห้งเนื้อหนาเม็ดเล็ก
ลำไยสายพันธุ์แห้ว
ลำไยพันธุ์แห้ว จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อต้นลำไยอายุ 4-5 ปีหลังการปลูก และจะออกดอกปลายเดือนมกราคม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยพันธุ์แห้วได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ลักษณะผลของลำไยค่อนข้างกลม ความกว้าง 2.8 เซนติเมตร ความหนา 2.7 เซนติเมตร และความยาวของผลลำไยจะอยู่ที่ 2.7เซนติเมตร สีน้ำตาล เนื้อกรอบสีขาวค่อนข้างใสรสหวานจัด กลิ่นหอม โดยส่วนมากจะนิยมบริโภคสด