ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว

ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว จะออกดอกและติดผลยาวกว่าลำไยพันธุ์สีชมพู

ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว 
ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว 
ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว คือลำไยพันธุ์นี้จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4-5 ปีหลังการปลูก จะออกดอกในเดือนมกราคม และเราสามารถเก็บผลผลิตของ ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวได้ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน ลักษณะผลของลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว จะแบนและเบี้ยว ความกว้างของผล 3.0 เซนติเมตร ความหนา 2.6 เซนติเมตร และมีความยาว 2.8 เซนติเมตร สีของลำไยจะมีสีน้ำตาลอ่อนออกเขียวเล็กน้อย มีบ่าผล ไม่เท่ากัน เนื้อกรอบสีขาว ค่อนข้างใส รสหวานจัด กลิ่นหอม โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมบริโภคสด