ต้นลำไยเป็นโรครากและโคนเน่า

วิธีแก้ไข ต้นลำไยเป็นโรครากและโคนเน่า

โรครากเน่าและโคนเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ลักษณะของต้นลำไยที่ติดเชื้อ ต้นลำไยจะเหลืองทรุดโทรม รากและโคนต้นจะเน่า มีสีน้ำตาลปนม่วงและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวต้นลำไยที่เป็นโรคจะยืนต้นแห้งตายอย่างรวดเร็ว  ช่วงเวลาระบาด จะเป็นฤดูฝน ช่วงที่มีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน

การป้องกันกำจัดเชื้อรา ที่ทำให้ต้นลำไยเป็นโรครากและโคนเน่า


1. ปฏิบัติเหมือนการป้องกันกำจัดโรคผลเน่าและใบไหม้

2. หลีกเหลี่ยงการขุดดินภายใต้ทรงพุ่มของต้นลำไย ซึ่งจะทำให้รากลำไยขาดได้

3. หมั่นตรวจแปลงลำไยโดยสม่ำเสมอ และกำจัดต้นลำไยที่เป็นโรคทันที โดยขุดแล้วเผาทำลาย

4. ควบคุมโรคโดยชีววิธีโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัส ผสมคลุกเคล้ากับดินในทรงพุ่มและผสมน้ำพ่นให้ทั่วต้นลำไยที่เป็นโรค และต้นลำไยที่อยู่ข้างเคียง

5. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)