ลำไยเป็นโรคผลเน่าสีน้ำตาล

ลำไยเป็นโรคผลเน่าสีน้ำตาล
วิธีแก้ไข ลำไยเป็นโรคผลเน่าสีน้ำตาลที่เกิดกับลำไย

ลำไยเป็นโรคผลเน่า
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา
ลักษณะของต้นลำไยที่ติดเชื้อ ผลลำไยจะเน่าแล้วร่วง มีแผลสีน้ำตาล ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ไม่พบเส้นใยและสปอร์ของเชื้อบนแผล ช่วงเวลาระบาดจะอยู่ในฤดูฝนช่วงที่มีตกชุก

การป้องกันกำจัด

1. ปฏิบัติเหมือนการป้องกันโรคผลเน่าและใบไหม้
2. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)