วิธีแก้ลำไยไม่ออกดอก หรือออกดอกช้า

อาหารเสริมอินทรีย์เร่งการออกดอกสำหรับลำไย

ปัญหาลำไยไม่ออกดอก
ขอแนะนำสูตรเด็ดปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชสูตรผงสำหรับผสมน้ำฉีดพ่น อิมพอร์ตจากประเทศแคนนาดาครับ เป็นปุ๋ยนาโนธาตุใหม่ล่าสุด เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เกษตรกร สามารถนำไปใช้เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับอาหารเสริมจำพวกไคโตซานบำรุงพืชได้เป็นอย่างดี
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน เป็นธาตุอาหารชนิดผง ที่บรรจุในแค็ปซูล เกษตรกรสามารถนำไปผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที อัตราการใช้จำนวน 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ทุก 15 หรือ 30 วัน โดยใช้ร่วมกับเอ็นฟังก์ชั่น หรือบิ๊กโต(ไคโตซาน) จะมีส่วนช่วยยืดอายุของการแตกตัวเป็นพลังงานธาตุอาหาร เพื่อบำรุงพืชได้นานยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มการผลิดอกออกผล และต้านทานต่อโรค และแมลงได้เป็นอย่างดี
วิธีแก้ปัญหา ลำไยไม่ออกดอก ออกดอกช้า
ปัญหาลำไยออกดอกช้า
ลำไยไม่ออกดอก หรือออกดอกช้า อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย หลักๆก็มีดังนี้ครับ
1.ประสิทธิภาพของสารเร่งการออกดอกไม่เพียงพอ อัตราการใช้ไม่เพียงพอ หรือใช้ไม่ถูกวิธี
2.สภาพอากาศไม่เหมาะสมเย็นจัด หรือ ร้อนจัด
3.สภาพดินไม่เหมาะสม ความเป็นกรด-ด่างของดินเปลี่ยนแปลงเร็ว
สภาพต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการออกดอกของลำไยทั้งสิ้น แนะนำให้ใช้อาหารเสริมพ่นทางใบช่วยโดยใช้แคปซูลนาโน ผสมน้ำฉีดพ่นและผสมน้ำราดรดโคนต้น ลำไยทันที ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ลำไยเกิดตาดอกและเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกได้ผลดก การใช้ร่วมกับ YIC Nano Plus ชนิดน้ำ ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม และราดโคนต้น ต้นละ 5-10 ลิตร อัตราผสม 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร
หรืออาจใช้ร่วมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม YIC Nano Plus อัตรา 1 ซีซี -2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูต้นลำไยหลังชะงักการเจริญเติบโต อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ขาดน้ำ ร้อนจัด หนาวจัด ภาวะขาดสารอาหาร หรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยให้ลำไยออกดอกก่อนกำหนด ติดผลดก ขั้วเหนียว รสอร่อย ราคาเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย