ให้น้ำให้ปุ๋ยลำไยตามช่วงวัยที่เหมาะสม

การให้น้ำและปุ๋ย รวมถึงการดูแลช่วงลำไยออกดอก

ดูแลรักษาสวนลำไย

น้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของพืช แต่การให้น้ำให้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของพืชก็มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโต และเสริมสร้างความสมบูรณ์ของพืชได้ และในบทความนี้ขอนำเสนอวิธีการให้น้ำลำไยที่ถูกต้องเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ และเพื่อผลผลิตที่เพิ่มพูน..ดังนี้ครับ

การให้น้ำต้นลำไย ที่ปลูกใหม่ในระยะ 1- 2 ปีแรก ควรให้ประมาณ 20 - 60 ลิตรต่อระยะ 4 - 5 วันก็พอ ส่วนต้นลำไยอายุ 3 ปีขึ้นไปแล้ว การให้น้ำแก่ต้นลำไยช่วงนี้ปริมาณน้ำจะขึ้นอยู่กับลักษณะของดินที่อุ้มน้ำไว้ให้พืชครับ แต่ให้ใช้ในความลึก 40 เซนติเมตรต่อการให้น้ำหนึ่งครั้งก็พอครับ ส่วนการให้ปุ๋ยลำไยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน จะต้องมีการใช้ทั้งการวิเคราะห์ดินและใบลำไยประกอบการพิจารณา เพื่อปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุ๋ยด้วย

การให้ปุ๋ยระยะก่อนลำไยออกดอก
การให้ปุ๋ยลำไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตถึงระยะก่อนออกดอก ธาตุอาหารที่ลำไยต้องการมากในช่วงนี้คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเป็นแม่ปุ๋ยผสมให้ดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้คือสูตร 46-0-0+15-15-15 + 0-0-60

การให้ปุ๋ยแก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว
การให้ปุ๋ยแก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว ควรให้ตามตารางอัตราการให้ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตต่อต้น เช่น ถ้าต้นลำไยติดผลดกควรใส่ปุ๋ยปริมาณมาก แต่ถ้าติดผลน้อยควรลดปริมาณลง และขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตด้วย