การดูแลรักษาช่วงลำไยออกดอกและการตัดช่อผล

การดูแลรักษาช่วงลำไยออกดอกและการตัดช่อผล


น้ำส้มควันไม้ (มีจำหน่ายที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทั่วไป)
ในช่วงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากครับ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยควรหมั่นสำรวจการระบาดของโรคและแมลงในสวนลำไยให้ดี แมลงที่สำคัญพบในช่วงออกดอกได้แก่ เพลี้ยไฟและโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ถ้าระบาดอย่างรุนแรงควรพ่นสารไล่แมลงที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เช่นสารสะเดาหรือน้ำส้มควันไม้ ควรพ่นในระยะที่ดอกยังไม่บาน แต่ไม่ควรพ่นในช่วงดอกบาน เพราะจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่ช่วยผสมเกสร และช่วงลำไยติดผลให้ระมัดระวังแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เป็นต้น

การตัดช่อผลลำไย

กรณีลำไยติดผลดกมากกว่า 80 ผลต่อช่อ ควรตัดให้เหลือไม่เกิน 60 ผลต่อช่อ และควรตัดเมื่อลำไยขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว จะทำให้ผลลำไยมีขนาดโตขึ้นและมีผลที่สม่ำเสมอ จะได้ลำไยเกรด A และ เกรด B มาก สามารถขายได้ราคาสูง

ในช่วงที่ลำไยกำลังออกดอกถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก หากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยควบคุมดูแลเอาใจใส่สวนลำไยช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี นั่นหมายถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ และจะตามมาด้วยผลกำไรที่คุ้มค่า..สรุปคือได้ราคาดีนั่นเองครับ