เทคนิคเพิ่มผลผลิตลำไย

ดูแลช่วงลำไยออกดอกอย่างถูกวิธี

บทความดีๆสำหรับคนทำสวน "ลำไย" ในวันนี้ ผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆ ที่นำมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ เป็นเทคนิคดูแลช่วงที่ลำไยออกดอก และวิธีการตัดช่อผลลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้ได้ลำไยเกรด A และเกรด B ที่ มีราคาสูง มาดูรายละเอียดกันครับ

การดูแลช่วงลำไยออกดอก : ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการติดผลและการทำลายของแมลงศัตรูของลำไย เกษตรควรหมั่นสำรวจการระบาดของโรคและแมลงในสวนลำไยเป็นระยะๆ โดยเฉพาะการทำลายเพลี้ยไฟและโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ หากเห็นว่าระบาดอย่างรุนแรงควรพ่นสารไล่แมลงที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสะเดา หรือน้ำส้มควันไม้ แต่ควรพ่นในระยะที่ดอกยังไม่บานนะครับ เพราะหากเราพ่นสารกำจัดแมลงต่างๆในช่วงที่ดอกลำไยกำลังบาน อาจจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่ช่วยผสมเกสรได้ และอีกช่วงระยะที่ต้องระวังก็คือช่วงที่ลำไยกำลังติดผล ให้ระมัดระวังแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งให้ดี ควรดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ช่วงที่ลำไยติดผลเล็กๆ หมั่นฉีดพ่นสารไล่แมลงทุกๆสัปดาห์ก็จะสามารถป้องกันโรคและแมลงดังกล่าวได้ครับ

การตัดช่อผลลำไย : กรณีที่ลำไยที่เราปลูกเอาไว้ติดผลดกมากกว่า 80 ผลต่อช่อ แนะนำให้ตัดให้เหลือไม่เกิน 60 ผลต่อช่อครับ และควรตัดเมื่อลำไยขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ก็จะทำให้ผลลำไยมีขนาดโตขึ้น ผลลำไยมีความสมบูรณ์สม่ำเสมอ ได้ลำไยเกรด A และ เกรด B มาก สามารถขายได้ราคาสูง ได้เงินเข้ากระเป๋ามากตามมาด้วยครับ

ที่มา: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873938-9 (ในวันและเวลาราชการ)