การป้องกัน มวนลำไย

การป้องกัน มวนลำไย ที่จะมาทำลายผล และยอดอ่อนลำไย

ศัตรูลำไย
มวนลำไย จะวางไข่และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกือบดำเมื่อใกล้ฟัก และจะวางไข่บนช่อดอก หรือ ผลอ่อน กลุ่มละ14 ฟอง ตัวอ่อนมีลำตัวสีแดง ริ้วลายขาวสลับดำ หรือตัวเต็มวัยสีน้ำตาลอ่อน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจะปล่อยสารที่มี กลิ่นเหม็นฉุนออกมาทำลายยอดอ่อน ช่อดอก และ ผลอ่อน ทำให้ยอดอ่อนหรือช่อดอกแห้งใบอ่อนและผลอ่อนเป็นแผลมีจุดสีดำอ่อน ช่วงระยะเวลาที่ระบาด ช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม

การป้องกันกำจัด มวนลำไย
1. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อป้องกันมวนลำไยหลบซ่อนข้ามฤดู
2. เก็บไข่และตัวอ่อนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม นำไปทำลายเสียให้หมด
3. ถ้าสำรวจพบไข่ถูกแตนเบียนทำลายมาก ไม่จำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
4. ถ้าพบไข่จำนวนมาก แต่ไม่ถูกแตนเบียนทำลาย ทำการป้องกันกำจัดโดยใช้คาร์บาริล (85%ดับบลิวพี) 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)