เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนลำไย

ศัตรูลำไยจำพวกนี้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตลำไยอย่างมาก โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผลลำไย หากระบาดรุนแรงจะทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเหี่ยวแห้งไปในที่สุด นอกจากนี้แล้ว เพลี้ยทั้งสองชนิดนี้ยังขับของเหลวชนิดหนึ่งออกมา ซึ่งของเหลวชนิดนี้จะเป็นอาหารของมด และเป็นแหล่งอาหารของราดำอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่า หากราดำเกิดขึ้นที่ผลลำไยแล้ว จะทำให้ผลดูสกปรกไม่น่ากิน ราคาผลผลิตก็จะตกต่ำไปด้วย

เพลี้ยแป้ง:ดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนลำไย
วิธีป้องกันกำจัด
แนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปเผาทำลายเสีย หรือหากพบว่า เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไยของเรา ควรพ่นด้วยมาลาไธออน อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไพรีทรอยด์ (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว 2 - 3 ครั้งห่างกัน 10 วัน
** ทางเลือกที่ปลอดภัย แนะนำให้ใช้สารไล่แมลงที่หมักจากสมุนไพรในธรรมชาติ **
ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่