เกาะติดสถานการณ์ลำไย ปี 2557

สถานการณ์ลำไยในประเทศ

สวัสดีครับ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตต่างๆ จนกระทั่งการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ผมก็ได้นำมารวบรวมไว้ในบทความที่ผ่านมาแทบจะหมดแล้ว หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวสวนลำไย หรือคนทั่วไปที่สนใจไม่ใช่น้อย และสำหรับบทความนี้ ผมก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นครับ เผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเกาะติดสถานการณ์ลำไย เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะรับสถานการณ์โดยเฉพาะทางด้านราคาลำไยได้ ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงสถานการณ์การผลิตลำไยในปี 2556 ที่ผ่านมาให้ฟังก่อน สำหรับในประเทศไทยเราแล้ว พื้นที่แหล่งผลิตลำไยที่สำคัญหลักๆจะมีอยู่ 8 จังหวัดด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือ มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 447,108 ตัน/หนึ่งฤดูกาล คือ จังหวัดเชียงราย 56,270 ตัน เชียงใหม่ 266,937 ตัน ลำปาง 5,605 ตัน ลำพูน 192,067 ตัน พะเยา 26,685 ตัน แพร่ 2,670 ตัน น่าน 14,890 ตัน และตาก 13,389 ตัน ซึ่งสถานการณ์ในปี 2556 นี้ผลผลิตลำไยลดลงจาก ปี 2555 (473,686 ตัน) คิดร้อยละ 5.61  และปี 2556 ที่ผ่านมามีผลผลิตลำไยที่ออกตามฤดูกาล คือช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม ได้ออกสู่ตลาดมากกว่า 90% ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ปี 2555 เท่ากับ 9001,100 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตลำไย 1 ไร่ ปี 2555 เท่ากับ 8,362.07 บาท
จากข้อมูลผลผลิตลำไยในปี 2555 - 2556 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ผลผลิตลำไยภายในประเทศลดลงมาก เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และปริมาณน้ำฝนภายในประเทศลดลง ทำให้ผลผลิตลำไยตกต่ำและลดลง แต่ความต้องการลำไยภายในประเทศกลับสูงขึ้น หรือตลาดต้องการมากขึ้น เนื่องจากมีนักธุรกิจชาวจีนสนใจเข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยเรามากขึ้น จะเห็นได้ว่าจากเดิมในอำเภอสอยดาวจะมีแหล่งรับซื้อลำไยรายใหญ่อยู่เพียง 3 รายเท่านั้น แต่ในปัจจุบันภายช่วงเวลาเพียงแค่ 3 ปี มีแหล่งรับซื้อลำไยเพิ่มเข้ามาเกือบ 40 รายแล้ว และแนวโน้มราคาซื้อขายลำไยในตลาดภายในประเทศก็น่าจะสูงขึ้นด้วย แต่แนวโน้มของผลผลิตลำไยในปีนี้ยังไม่ค่อยจะแน่นอนครับ เพราะว่าต้องดูที่สภาพอากาศด้วย อีกอย่างคือการเพิ่มพื้นที่ปลูกลำไยขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะภายในประเทศไทยเราเท่านั้น แต่เพื่อนบ้านเราอีกหลายๆประเทศก็สนใจปลูกลำไยไมใช่น้อยเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลำไยตามฤดูกาลมากขึ้นตามมาด้วย แต่ถึงแม้ว่าลำไยจะมีแหล่งปลูกอยู่เกือบทั่วโลก แต่เกษตรกรไทยยังได้เปรียบอยู่ที่ต้นทุนในการผลิต และผลผลิตลำไยของไทยเราถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด จึงสรุปได้ว่า การคาดการณ์ราคาซื้อขายลำไยในปี 2557 นี้ จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างลดลงแต่ก็ไม่มาก ดังนั้นเ้จ้าของสวนลำไย หรือผู้ที่คิดจะปลูกลำไย หรือกำลังเตรียมพื้นที่สร้างสวนลำไยใหม่ภายในปี 2557-2558 นี้ ต้องเตรียมใจรับสถานการณ์ราคาลำไยเอาไว้ก่อนครับ